Kategorija: /

Braniteljski portal

Ivica Stanić, rođen 1961. godine u Županji, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Dragovoljac domovinskog rata, RVI.Pisanjem i skladanjem počeo sam se baviti kada je Bog tako odlučio, kroz bolest me prosvijetlio i otkrio način kako najlakše da se oslobodim negativne energije. Napisao sam i uglazbio oko 300 pjesama.
Do sada sam objavio zbirku pjesama pod nazivom „Samo ljubav ostaje“ koja je svijetlo dana ugledala 2007. godine a ove godine vam predstavljam svoju drugu zbirku pjesama pod nazivom „Put u život.“

Ivica Stanić, rođen 1961. godine u Županji, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Dragovoljac domovinskog rata, RVI.Pisanjem i skladanjem počeo sam se baviti kada je Bog tako odlučio, kroz bolest me prosvijetlio i otkrio način kako najlakše da se oslobodim negativne energije. Napisao sam i uglazbio oko 300 pjesama.
Do sada sam objavio zbirku pjesama pod nazivom „Samo ljubav ostaje“ koja je svijetlo dana ugledala 2007. godine a ove godine vam predstavljam svoju drugu zbirku pjesama pod nazivom „Put u život.“

Pjesme su moj život, one govore o meni o mojim osjećajima, pogledu na svijet. Kroz pjesmu se rješavam stresa, pjesma je meni lijek. Pjesme su objavljivane u elektronskim medijima, tv i radio postajama. Odazivao sam se na humanitarne i dobrotvorne nastupe kada sam imao priliku.

PUT U ŽIVOT
Sve ove patnje i iskušenja što si prošao u životu tvoj je test, izdrži još malo i tada dolazi puno bolje vrijeme. Ti još nisi ispunio svoju zadaću na zemlji i zato si još tu.

Ne prođe dan a da se ne sjetim tih riječi koje mi je uputio fratar 16. srpnja. 2006. god.
Prilikom svete ispovjedi, u krugu bolnice KBC REBRO U Zagrebu. Događaj sam detaljno opisao u svojoj prvoj zbirci „Samo ljubav ostaje“

Vrijeme je potvrdilo istinitost i značenje tih riječi, koje tek sada u potpunosti shvaćam. Davno sam prestao vjerovati u slučajnosti i znam da se sve u životu događa sa razlogom. Zahvalan sam dragom Bogu na križu kojega mi je dodijelio da nosim, na patnjama kroz koje sam prošao, za svaki dan koji sam proživio jer me naučio da vidim, čujem, ljubim, pokazao mi je put davši mi talent za skladanje i pisanje.

Uz Božju pomoć objavio sam prvu zbirku pjesama pod nazivom „Samo ljubav ostaje“ zbirka kroz koju sam se pročistio i riješio negativne energije koja se skupljala u meni cijeli život. Da bih mogao duhovno sazrijevati, uzdizati, da bih mogao voljeti morao sam se pročistiti I sada vidim da naziv zbirke nije bio slučajan, što će mi sve ako nema ljubavi, „Samo ljubav ostaje“.

Došla je na red i druga zbirka „Put u život“ u kojoj objavljujem novih sto (100), uglazbljenih pjesama. Pitali su me, zašto put u život? Zašto ne! Odgovaram. Gdje počinje a gdje završava život, gdje je kraj početka a gdje početak kraja. Dali je život ovo sadašnje vrijeme u kojem se nalazimo ili je ovo čistilište i priprema za vječni život. Svi smo mi djeca Božja, jedinstveni, posebni, pobjednici. Zašto mislim pobjednici, ako razmišljamo na način i ako je to moguće izračunati? Koliko puta u svom životnom vijeku, spolno zreo muškarac ejakulira, dobiveni broj pomnožimo sa brojem spermatozoida oslobođenih svakom ejakulacijom i dobit ćemo zastrašujuću brojku, koju naš um ne može ni zamisliti. Kolika je mogućnost da se svatko od nas nađe u baš toj grupi spermatozoida koja će dobiti priliku oploditi jajnu stanicu naše majke, kolika je mogućnost da baš mi budemo najbrži među milijunima spermatozoida i pobijedimo u tom maratonu. Sad znate zašto mislim da smo svi posebni, da smo svi pobjednici. Dobili smo priliku, nismo se slučajno rodili. Zašto smo izabrani? Zašto smo se rodili? To bi pitanje svatko od nas trebao sebi postaviti.

Da li je smisao života, život?
„Sve ove patnje i iskušenja što si prošao u životu tvoj je test, izdrži još malo i tada dolazi puno bolje vrijeme. Ti još nisi ispunio svoju zadaću na zemlji i zato si još tu.

Ponavljam ove riječi koje mogu biti upućene svakoj osobi. Ako je moja zadaća pisanje i skladanje pjesama to ču činiti i dalje sve dok mi Bog ne oduzme talent koji mi je i dao. Što će on činiti sa ovim pjesmama, neka bude volja njegova. Molim Boga da pomogne svakoj osobi da shvati koja je njegova zadaća, tada će nam svima život biti puno ljepši.